תרומתן של נשים לשוק העבודה ולכלכלת המדינה היא בעלת פוטנציאל רב, שאין לוותר עליו.
מגמה זו , אשר באה לידי ביטוי גם בחקיקה, רואה בשני ההורים, באופן שוויוני, את האחראים לגידול הילדים ולניהול התא המשפחתי.
אחד האמצעים להקל על השילוב בין המחויבות למקום העבודה לבין המחויבות למשפחה, הוא יצירתה של סביבת עבודה "תומכת משפחה".

הוועדה שיזמה הרשות לקידום מעמד האישה מובילה מהלך התואם מדיניות שאותה מנהיגה ח"כ גילה גמליאל, סגנית השר לקידום צעירים, סטודנטים ונשים, במשרד ראש הממשלה: להביא לשינוי בדפוסי העבודה, כדי להקל על אימהות ועל הורים לשלב בין עבודה לבין משפחה, לאפשר למירב הנשים לצאת לעבודה ולקדמן למשרות בכירות. בכל אלה יש כדי ליישם את השוויון המגדרי.