כללים ליצירת מקום עבודה תומך משפחה

באמצעות אימוצם של עקרונות ונהלים מותאמים. כל ארגון מוזמן לאמץ את ההסדרים המתאימים לו, ובאופן מדורג.
הוועדה שיזמה הרשות לקידום מעמד האישה ממליצה על הסדרים תומכי משפחה- כגון אלה:

 1. להנהיג יום בשבוע של יציאה מוקדמת לכול העובדים, במטרה להבטיח שעות איכות של העובדים עם ילדיהם ועם בני המשפחה. לאור חשיבותה של המטרה, הוועדה מדגישה המלצה זו כמועדפת וחיונית
 2. לאפשר שעות עבודה גמישות, בהיותן תורמות משמעותית לשילוב מיטבי של עבודה ומשפחה.
 3. להנהיג מדידת תפוקות ומדידת איכות, במטרה לצמצם את ההסתמכות על מספר שעות עבודה כמדד יחיד לביצוע עבודה. השיטה למדידת תפוקות צריכה להיעשות באופן מקצועי ומוקפד, וכן תוך ליווי מתמיד של בקרה, כדי שלא לאפשר ניצול לרעה.
 4. קביעת ישיבות ופגישות עבודה שאחרי שעה 15:00 תחייב מתן הודעה מראש, של 72 שעות לפחות, כדי לאפשר להורים להיערך בהתאם.
 5. הכרה חלקית ומתואמת של הסדר עבודה מהבית על-פי קריטריונים שייקבעו ובאישור הגורם המוסמך.
 6. אפשרות מוסדרת של חזרה מדורגת מחופשת לידה, לאימהות המעוניינות בכך, באישור הגורמים המוסמכים.
 7. הטמעת נוהל של תיאום ציפיות למען התחשבות בצרכים המשפחתיים הייחודיים של כל עובד. ההליך נועד להתבצע בין העובד לבין הממונה הישיר, ובמידת הצורך לקבל אישור מהגורם המוסמך במשרד.
 8. המשך הרחבת רשת המעונות והגנים, כדי ששיבוץ הילדים במסגרת חינוכית יהיה נגיש לכל משפחה בכל מקום.
 9. הפעלת קייטנות-קיץ לילדי העובדים, במטרה לאפשר להורים לעבוד בתקופת החופש הגדול של המערכת החינוכית.
 10. הדרכת הממונים והדרכת העובדים בנושא עקרונות תומכי משפחה, במטרה להטמיע באופן ערכי את העקרונות ולהביא למודעות את היתרונות.
 11. ליישם מחוייבות אקטיבית של ייצוג נשים בהנהלת הארגון, כדי לקיים יחס שוויוני בין אחוז הנשים בכלל הארגון לבין אחוז הנשים בעמדות הבכירות.