מה קורה בעולם המערבי?

ארגון האומות המאוחדות וארגונים בינלאומיים שונים כוללים את נושא הארגון-תומך-משפחה בכל סדר יום לקראת דיון בינלאומי ובסיכומי ועידות. למשל בסיכום ועידת CSW האחרונה (מארס 2010) נקראות המדינות, בין היתר, לקדם שילוב נכון בין עבודה ומשפחה, ולקדם מדיניות ושירותים תומכי משפחה.
האיחוד האירופי פרסם נייר עמדה המצהיר על חשיבות האיזון בין עבודה למשפחה, במסגרת קידום השוויון המגדרי. המסמך מציין שאימוץ מדיניות תומכת משפחה נועדה להשגת מטרות אלה:

  • כדי לעזור בשילוב העבודה עם החיים הפרטיים, כדי לשפר את איכות החיים הן עבור נשים והן עבור גברים, וכדי להגדיל את ההשתתפות של נשים בשוק העבודה.
  • יתרון דמוגרפי: מדינות שבהן יש יותר נשים מועסקות הן מדינות שבהן יש ילודה יותר גדולה.
  • זו אסטרטגיה שאמורה להוביל לצמיחת הכלכלה האירופית.

בנוסף, האיחוד האירופי דורש מהמדינות החברות בו לדווח באופן תקופתי על התקדמותן בתחום הקמת מסגרות לטיפול בילדים, כחלק מהאמצעים המקלים על שילובן של אימהות בעולם העבודה.